Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Zespół

Joanna Siemiątkowska

Psycholog społeczny i kliniczny, terapeuta rodzin, coach, mediator, superwizor.

Kinga Strak

profilaktyk, certyfikowany trener Umiejętności Społecznych