Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Zespół

Wyszyński Grzegorz

Prezes Zarządu Fundacji

Katarzyna Jasińska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Wyszyńska Małgorzata

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Szymon Bogucki

Instruktor terapii uzależnień, pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta, profilaktyk uzależnień.

Urszula Domosławska

Terapeuta, mediator, analityk zachowania

Iwona Suwała

Instruktor terapii uzależnień, w trakcie procesu certyfikacji PARPA.

Katarzyna Lewandowska

Instruktor terapii uzależnień.

Magdalena Smolarczyk

Pedagog
mgr pedagogiki sądowo - penitencjarnej

Natalia Pawelec - Giza

Psycholog, pedagog, profilaktyk uzależnień
mgr psychologii

Darek Wiatrowski

Terapeuta uzależnień, Coach i mentor.