Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Leczenie uzależnień Płock

Aby móc podjąć leczenie uzależnień, należy najpierw zrozumieć, czym ono jest. Jest wobec tego stan, w którym osoba czuje przymusowe potrzeby używania substancji psychoaktywnych lub angażowania się w określone działania, które przynoszą tymczasową ulgę lub przyjemność. Jest to złożony proces, który może mieć różne podłoża, takie jak czynniki genetyczne, środowiskowe, psychologiczne czy społeczne. Uzależnienie charakteryzuje się utratą kontroli nad zachowaniami, co prowadzi do powtarzalności szkodliwych działań mimo świadomości ich negatywnych konsekwencji. Osoba uzależniona często zaniedbuje inne aspekty życia na rzecz uzależnienia, co prowadzi do poważnych problemów w funkcjonowaniu codziennym.

 

Jakie są przyczyny uzależnień?

Dużo osób przyznaje, że nie potrafi radzić sobie z problemami w życiu prywatnym i zawodowym. Przyczyną częstego sięgania po alkohol i substancje psychoaktywne może być długotrwały stres, zaburzenia emocjonalne, niskie poczucie własnej wartości, konflikty rodzinne, a także wiele innych sytuacji. W tym miejscu warto wspomnieć również o młodzieży i jej chęci dostosowania się do grupy rówieśniczej. Nastolatki przyjmują m.in. dopalacze, aby zaimponować innym, co prowadzi do nałogu, a w najgorszym przypadku do utraty zdrowia, a nawet życia.

 

Ręce gestykulujące osoby mówiącej

 

Od czego można być uzależnionym?

Uzależnienie kojarzy się głównie z alkoholem i narkotykami, tymczasem dotyczyć może również czynności i zachowań, w które angażujemy się w sposób nadmiarowy. Są to tzw. uzależnienia behawioralne, do których zaliczamy:

  • uzależnienie od internetu;
  • uzależnienie od hazardu;
  • zaburzenia w obszarze jedzenia;
  • pracoholizm;
  • zakupoholizm;
  • uzależnienie od seksu;
  • uzależnienie od pornografii.

Oprócz tego można być uzależnionym od papierosów, leków, chirurgii plastycznej, solarium, ćwiczeń – nie ma rzeczy i zachowania, od której nie da się uzależnić.

 

Czym są uzależnienia behawioralne?

Uzależnienia behawioralne to rodzaj zaburzeń, które polegają na powtarzaniu pewnych czynności pomimo negatywnych konsekwencji dla zdrowia, życia społecznego czy zawodowego. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami często tracą kontrolę nad swoim zachowaniem, co prowadzi do znaczących problemów w codziennym funkcjonowaniu. Ważne jest, aby zrozumieć, że takie uzależnienia są poważnym problemem zdrowotnym, który wymaga odpowiedniej diagnozy i leczenia. Specjaliści z dziedziny psychologii i psychiatrii podkreślają, że uzależnienia behawioralne mogą być równie niszczące jak uzależnienia od substancji chemicznych, a ich leczenie jest często długotrwałe i skomplikowane.

 

Czy uzależnienia behawioralne są groźne?

Uzależnienia behawioralne, choć mogą wydawać się mniej niebezpieczne niż uzależnienia od substancji chemicznych, takie jak alkohol czy narkotyki, są równie groźne. Skutki takich uzależnień mogą być bardzo poważne, prowadząc do zaburzeń psychicznych, problemów w relacjach z innymi ludźmi oraz znaczących trudności w funkcjonowaniu zawodowym i społecznym. W naszej poradni w Płocku specjaliści z dziedziny psychologii i psychiatrii zwracają uwagę na konieczność uświadamiania społeczeństwa o ryzyku związanym z uzależnieniami behawioralnymi. Edukacja na temat tych zaburzeń jest kluczowa, aby zapobiegać ich rozwojowi i wspierać osoby dotknięte tym problemem w drodze do zdrowienia.

 

Jak rozpoznać uzależnienie?

Jednym z symptomów jest zaburzenie kontroli nad zachowaniami związanymi z przedmiotem uzależnienia.

U pacjenta występuje wówczas:

  • przymus podejmowania określonych zachowań lub czynności,
  • powtarzalność szkodliwych zachowań mimo ponoszonych w ich wyniku strat emocjonalnych, zdrowotnych i finansowych,
  • zaniedbywanie życiowych aktywności, np. obowiązków rodzinnych i zawodowych.

 

Metody leczenia uzależnień

Oferowane przez nas leczenie uzależnień w Płocku obejmuje szeroki zakres metod, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb Pacjentów i pomagają im zmieniać niezdrowe wzorce zachowań na zdrowsze alternatywy. Podstawą jest terapia psychologiczna, która może przybierać formę indywidualną lub grupową. Terapia ta skupia się na rozumieniu przyczyn uzależnienia, nauczeniu pacjentów strategii radzenia sobie ze stresem i emocjami, a także na odbudowie zdrowych relacji społecznych. Ważnym elementem jest również wsparcie farmakologiczne, które może być stosowane w celu złagodzenia objawów odstawienia lub leczenia współwystępujących zaburzeń psychicznych.

Oprócz tego współpracujemy również z rodziną i bliskimi. Ich wsparcie jest nieocenione w procesie leczenia i utrzymania trzeźwości. Dlatego oferujemy im również możliwość skorzystania z terapii współuzależnień.

 

Jakie korzyści płyną z poddania się terapii?

Prowadzone przez nas działania w ramach leczenia uzależnień, w tym także tych behawioralnych mają na celu wspierać pacjentów w wyjściu z nałogu. Kluczowa jest tutaj świadomość – jeśli zdają sobie sprawę z problemu i chcą zmienić swoje życie, nauczyć się funkcjonować w społeczeństwie bez destrukcyjnych zachowań, wspólnymi siłami możemy osiągnąć naprawdę wiele. Terapeuta uzależnień może wpłynąć korzystnie na samoocenę osoby uzależnionej, pokazać jej mechanizmy tworzenia i rozwoju nałogu, a przede wszystkim, wskazać drogę, dzięki której wróci do życia w trzeźwości. Nasi terapeuci prowadzą również terapię dla osób współuzależnionych.

Podejrzewasz u siebie uzależnienie lub Twój bliski zmaga się ze szkodliwym w skutkach nałogiem? Jeśli tak, to skontaktuj się z naszymi specjalistami. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu terapii uzależnień. Pomogliśmy setkom Pacjentów z Płocka i okolic.