Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Małgorzata Baranowska


Realizator programów autorskich Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień i Fundacji Na Temat z obszaru dobrej praktyki: Wybierz Wolność, Twoje Życie Twój Wybór, Gra Emocji, W Sieci Uzależnień oraz realizator uznanych programów profilaktycznych Korekta, Smak Życia – czyli Debata
o dopalaczach.
Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Debata, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych.

Odbyte szkolenia:

  • „W zderzeniu z psychopatą”,
  • „Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy”,
  • „NVC – komunikacja bez przemocy w pracy socjalnej – poziom I II”,
  • „Psychologiczne metody resocjalizacji – obserwacja psychologiczna i profilaktyka społeczna”,
  • „Pracownik socjalny jako animator aktywności lokalnej”,
  • „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej”,
  • „Niezależni - szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób
    z niepełnosprawnością intelektualną”.

Praktyka w zawodzie od 2006 r.