Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Terapia współuzależnienia Płock

Problem nałogu dotyczy nie tylko osób uzależnionych, ale również ich bliskich – partnerów, małżonków, dzieci. Współuzależnienie to zjawisko, które występuje, gdy osoba bliska uzależnionemu przejmuje na siebie część odpowiedzialności za jego nałóg, często próbując kontrolować jego zachowanie lub ratować go przed konsekwencjami uzależnienia. Oferowana przez nas w Płocku terapia współuzależnienia skupia się na rozpoznawaniu tych niezdrowych wzorców i uczeniu, jak je zmieniać. Proces ten obejmuje zrozumienie, że nie można kontrolować czy zmieniać innej osoby, a jedynie siebie. Terapia pomaga również zidentyfikować własne potrzeby i emocje, które mogły zostać zaniedbane.

 

Jakie są objawy syndromu współuzależnienia?

Symptomem współuzależnienia jest poczucie winy za zaistniałą sytuację, branie za nią odpowiedzialności czy usprawiedliwianie uzależnienia. Relacje między współuzależnionym a uzależnionym stają się bardzo skomplikowane, a w niektórych przypadkach nawet toksyczne. Współuzależnieni mogą również doświadczać silnych emocji, takich jak strach, złość czy smutek, które są bezpośrednio związane z zachowaniami uzależnionej osoby. Rozpoznanie tych objawów jest pierwszym krokiem do podjęcia decyzji o terapii współuzależnienia i rozpoczęciu procesu leczenia.

 

kobieta i mężczyzna na terapii współuzależnień

 

Dlaczego warto zdecydować się na terapię współuzależnienia?

Decyzja o podjęciu terapii współuzależnienia jest kluczowa dla poprawy jakości życia osób, które żyją w bliskim związku z osobą uzależnioną. Terapia ta nie tylko pomaga zrozumieć mechanizmy współuzależnienia, ale również uczy, jak skutecznie radzić sobie z emocjami i stresującymi sytuacjami, które są nieodłącznym elementem takich relacji. Uczestnictwo w terapii pozwala na przepracowanie własnych problemów, co przekłada się na lepsze zdrowie psychiczne i większą stabilność emocjonalną. Ponadto terapia współuzależnienia w Płocku oferuje możliwość spotkania z innymi osobami, które doświadczają podobnych trudności, co może być źródłem wsparcia i zrozumienia.

 

Na czym polega terapia osoby współuzależnionej?

W ramach terapii osoby współuzależnionej udzielamy wsparcia psychologicznego rozpoczynającego się od rozpoznania sytuacji i określenia strategii dalszej pracy terapeutycznej.

Zadaniem terapeuty uzależnień jest przede wszystkim towarzyszenie w procesie zmiany w zakresie „wyjścia” ze schematów dysfunkcyjnego funkcjonowania członków rodziny i bliskich osób uzależnionych wynikających z tego uwikłania.

Ważnym celem, chociaż nie pierwszoplanowym jest również wyjaśnienie mechanizmów działania osoby uzależnionej. Poprzez edukację współuzależniony staje się świadomy przyczyn i skutków nałogu, natomiast w wyniku procesu terapeutycznego przez zmianę przekonań i poznawanie swoich potrzeb zyskuje możliwość uwolnienia się od towarzyszącego mu do tej pory poczucia winy, wstydu, krzywdy i upokorzenia oraz niskiej wartości i co ważne dostęp do umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W zależności od potrzeb i stanu psychicznego współuzależnionego początkowa terapia indywidualna może przerodzić się w terapię grupową, na której spotka inne osoby zmagające się z tym samym problemem. Ich historia, emocje i punkt widzenia są niezwykle ważne. Dodają współuzależnionemu siły i zachęcają do konfrontacji z własnym problemem, aby zmienić swoje życie na lepsze.