Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Ewa Olszanowska


Licencjat w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.
Realizator programów autorskich Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień i Fundacji Na Temat z obszaru dobrej praktyki: Wybierz Wolność, Twoje Życie Twój Wybór, Gra Emocji, W Sieci Uzależnień oraz realizator uznanych programów profilaktycznych Korekta, Smak Życia – czyli Debata
o dopalaczach.
Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Debata, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych.

Odbyte szkolenia:

  • „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”,
  • „Psychoterapia humanistyczno – doświadczalna w leczeniu osób uzależnionych”,
  • „Niezależni - szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób
    z niepełnosprawnością intelektualną”.

Praktyka w zawodzie od 2005 r.