Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Urszula Domosławska


Pedagog, profilaktyk uzależnień - uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz uzależnienia behawioralne (od komputera, Internetu i gier, hazardu, pracy i inne), certyfikowany trener TUS SST.

 • mgr pedagogiki,

 • terapeuta w zakresie - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – I stopień,

 • terapeuta w zakresie - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w obliczu lęku,

 • Realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych,

 • Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych.

Odbyte kursy/szkolenia i studia podyplomowe:

 • Studia podyplomowe w zakresie Stosowana Analiza Zachowania,

 • Studia podyplomowe w zakresie Psychologicznych Aspektów Pracy z Młodzieżą Trudna i Szczególnie Uzdolnioną,

 • Studia podyplomowe w zakresie Poradnictwa Rodzinnego,

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – I stopień,

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w obliczu lęku,

 • Kurs doskonalący „Trening Zastępowania Agresji” metodą prof. Goldsteina,

 • Praca z uczniem z Zespołem Aspergera w oparciu o programy edukacyjne w sieci,

 • Dziecko z Zespołem Aspergera i Zaburzeniami pokrewnymi w środowisku domowym i szkolnym.

Praktyka w zawodzie od 2003 r.