Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Katarzyna Jasińska


Instruktor terapii uzależnień, w trakcie procesu certyfikacji PARPA.
Pedagog, profilaktyk uzależnień - uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz uzależnienia behawioralne (od komputera, Internetu i gier, hazardu, pracy i inne).

 • Certyfikowany realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program Wzmacniania Rodziny,

 • Realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych,

 • Realizator programów autorskich Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień i Fundacji Na Temat z obszaru dobrej praktyki: Wybierz Wolność, Twoje Życie Twój Wybór, Gra Emocji, W Sieci Uzależnień, oraz realizator uznanych programów profilaktycznych Korekta, Smak Życia – czyli Debata o dopalaczach,

 • Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Debata, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych,

 • Certyfikowany realizator szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Odbyte szkolenia:

 • szkolenie poświęcone pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością,

 • szkolenie „Między Lwem a Pogromcą” – Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych,

 • szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”,

 • szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną,

 • konferencja szkoleniowa „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet”,

 • konferencja szkoleniowa „Skuteczne strategie w leczeniu uzależnień”.

Praktyka w zawodzie od 2012 r