Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Grzegorz Wyszyński


Instruktor terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji korzystający z superwizji. Pedagog, oligofrenopedagog, profilaktyk uzależnień - uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz uzależnienia behawioralne (od komputera, Internetu i gier, hazardu, pracy i inne).

 • Certyfikowany realizator Programu Ograniczania Picia;

 • Certyfikowany realizator rekomendowanych programów profilaktycznych: Debata, Noe, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Program Wzmacniania Rodziny;

 • Realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych;

 • Autor i realizator programów z obszaru dobrej praktyki: Gra Emocji, W Sieci Uzależnień;

 • Realizator uznanych programów profilaktycznych: Korekta oraz Smak Życia - czyli Debata i dopalaczach;

 • Certyfikowany realizator szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Odbyte szkolenia:

 • szkolenie poświęcone pracy z pacjentem w ramach Programu Ograniczania Picia,

 • szkolenie z pracy z młodym pacjentem i jego rodziną,

 • szkolenie poświęcone pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością,

 • szkolenie „Między Lwem a Pogromcą” – Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych,

 • szkolenie „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”,

 • cykl szkoleń „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”,

 • konferencja szkoleniowa „Niekontrolowane korzystanie z portali społecznościowych – problemy diagnostyczne i terapeutyczne”,

 • konferencja szkoleniowa „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet”,

 • konferencja szkoleniowa „Skuteczne strategie w leczeniu uzależnień”.

Praktyka w zawodzie od 1998 r