Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Poradnia uzależnień Płock

Decyzja o wyborze odpowiedniej formy terapii oferowanej przez poradnię uzależnień w Płocku  powinna być podyktowana indywidualnymi potrzebami i specyfiką problemu, z którym boryka się pacjent. Zarówno terapia indywidualna, jak i grupowa oferują unikalne zalety, które mogą być kluczowe w procesie leczenia. Indywidualna terapia jest zalecana szczególnie w przypadkach, gdy potrzebna jest intensywna praca nad głęboko zakorzenionymi problemami lub gdy pacjent preferuje większą anonimowość i poufność. Z kolei terapia grupowa jest szczególnie wartościowa, gdy ważne jest wsparcie społeczności i nauka funkcjonowania w grupie. Często optymalne rezultaty przynosi połączenie obu form terapii, co pozwala wykorzystać ich zalety w różnych etapach leczenia. Ważne jest, aby decyzję o wyborze terapii podejmować wspólnie z terapeutą, który pomoże ocenić, która forma będzie najbardziej efektywna w danym przypadku.

 

Terapia indywidualna osób uzależnionych

Leczenie uzależnionych i współuzależnionych realizujemy w naszej poradni uzależnień na podstawie terminowego kontraktu terapeutycznego. Po zebraniu wywiadu oraz zdiagnozowaniu problemu dokonujemy oceny ogólnego stanu pacjenta i czasem decydujemy o skierowaniu go na konsultacje specjalistyczne. Następnie ustalamy częstotliwość oraz charakter spotkań w ramach terapii indywidualnej i grupowej.

 

Osoby trzymające się za ręce

 

Podczas pierwszych indywidualnych spotkań dążymy do zidentyfikowania siły motywacji pacjenta i gotowości do zmiany zachowań, określamy też cele długoterminowe i krótkoterminowe zaplanowanej terapii. Równocześnie rozpoczynamy edukację na temat mechanizmu powstawania uzależnień i ich konsekwencji.
Terapia indywidualna oparta jest na osobistym kontakcie osoby uzależnionej z terapeutą-instruktorem, w którym ważne są szacunek i wzajemne zaufanie. Taki kontakt umożliwia zaspokojenie potrzeb emocjonalnych pacjenta i ułatwia mu zrozumieniu przyczyn swojego uzależnienia, a także zaakceptowanie konieczności zmian.

 

Terapia grupowa

Terapia grupowa opiera się na założeniu, że niemal wszystkie problemy psychologiczne, także skutkujące uzależnieniem, mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i na te relacje wpływają. Grupa staje się forum, na którym przy pomocy terapeuty omawiane są sytuacje i zachowania z życia uczestników. To środowisko terapeutyczne, które sprzyja uczeniu się zachowań pozytywnych, edukacji w zakresie uzależnień i poznawaniu siebie oraz innych ludzi.  Praca w grupie sprzyja pogłębieniu wiedzy uczestników, daje im większy wgląd w problemy, których doświadczają i uświadamia możliwości wyboru innej drogi.  Może dać impuls do zmian, pomagając w rozpoczęciu trzeźwego życia, wolnego od substancji uzależniających i uzależnień behawioralnych.

 

Zalety terapii grupowej uzależnień

Grupowa terapia uzależnień przynosi wiele korzyści, które są trudne do osiągnięcia w ramach terapii indywidualnej. Przede wszystkim, uczestnictwo w grupie terapeutycznej pozwala na wymianę doświadczeń i wsparcie między uczestnikami, co jest nieocenione w procesie zdrowienia. Wspólne sesje umożliwiają Pacjentom konfrontację z własnymi problemami w bezpiecznym środowisku, co sprzyja otwartości i uczciwości w wyrażaniu emocji i myśli. Grupa stanowi także źródło motywacji i inspiracji do zmian, gdyż sukcesy jednych uczestników mogą służyć jako pozytywne przykłady dla innych. Dodatkowo terapia grupowa pozwala na rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, współpraca i radzenie sobie z konfliktami, co jest kluczowe w utrzymaniu trwałej abstynencji i budowaniu zdrowych relacji poza terapią.