Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Na czym polega profilaktyka uzależnień?

Profilaktyka uzależnień to nic innego jak podejmowanie działań, które mają na celu zapobieganie popadaniu w różnego rodzaju nałogi. Mowa w tym przypadku o eliminowaniu czynników ryzyka jeszcze przed rozwojem uzależnienia, a nie po jego wystąpieniu. Tym samym działania naprawcze, takie jak leczenie nałogu, nie zalicza się już do czynności prewencyjnych. W ramach zapobiegania nałogom wzmacnia się za to również czynniki chroniące przed uzależnieniami. Jak w praktyce wygląda taka profilaktyka uzależnień?

Profilaktyka uzależnień w praktyce – co warto wiedzieć?

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) profilaktyka uzależnień powinna obejmować trzy poziomy działań o charakterze:

  • uniwersalnym – w którym działania prewencyjne z założenia kierowane są do całego społeczeństwa. W ich ramach wprowadza się odpowiednie regulacje prawne oraz zakazy i nakazy w miejscach publicznych, ogranicza dostępność do środków uzależniających, a także prowadzi kampanie społeczne. Przykładami profilaktyki uniwersalnej są zakazy picia alkoholu w miejscach publicznych, kary za jazdę pod wpływem alkoholu czy też warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • selektywnym - obejmującym działania skierowane do tzw. grupy zwiększonego ryzyka, czyli osób, u których ryzyko rozwoju uzależnień jest wyższe niż u innych. Przykładem takich działań mogą być programy edukacyjne realizowane w ośrodkach wychowawczych,
  • wskazującym – dotyczącym działań ukierunkowanych na grupy wysokiego ryzyka, u których da się zaobserwować już pierwsze symptomy uzależnień, ale nie da się ich jeszcze zakwalifikować do leczenia. W ramach profilaktyki wskazującej realizowane są indywidualne programy edukacyjne, konsultacje ze specjalistami czy też udziały w terapiach.