Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem współuzależnienia?

Współuzależnienie to złożone zjawisko, które dotyka wiele osób na całym świecie. Polega na tym, że osoba współuzależniona emocjonalnie, psychicznie i często także materialnie angażuje się w życie osoby uzależnionej, próbując kontrolować jej zachowanie i podejmowane decyzje. W Polsce problem ten jest coraz bardziej rozpowszechniony, a liczba osób dotkniętych współuzależnieniem rośnie.

Objawy i przyczyny współuzależnienia

Współuzależnienie może przybierać różne formy i objawy. Najczęściej osoba współuzależniona troszczy się o uzależnionego w sposób nadmierny, próbuje kontrolować jego życie oraz podejmowane decyzje. W efekcie obie strony tracą poczucie własnej wartości, nieumiejętność wyznaczania granic oraz poczucie winy. Przyczyną współuzależnienia mogą być różnorodne czynniki, takie jak trudne doświadczenia z dzieciństwa, niskie poczucie własnej wartości czy brak umiejętności radzenia sobie ze stresem. Często osoby współuzależnione mają tendencję do angażowania się w relacje z osobami uzależnionymi, co sprawia, że problem ten utrzymuje się przez długi czas. 

Konsekwencje współuzależnienia dla rodziny i bliskich

Współuzależnienie ma poważne konsekwencje nie tylko dla osoby uzależnionej, ale także dla jej rodziny i bliskich. Współuzależnienie prowadzi do zaniedbywania własnych potrzeb i emocji, co może prowadzić do depresji, lęków czy nawet myśli samobójczych. Dzieci osób współuzależnionych często przejmują rolę opiekuna, co może prowadzić do problemów emocjonalnych i trudności w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. Ponadto, współuzależnienie utrudnia proces zdrowienia osoby uzależnionej, gdyż wspiera jej destrukcyjne zachowania. 

Terapia współuzależnienia w Fundacji na Temat w Płocku

Fundacja na Temat oferuje wsparcie dla osób dotkniętych współuzależnieniem. Terapia współuzależnienia w Płocku prowadzona jest przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomagają uczestnikom zrozumieć mechanizmy współuzależnienia oraz nauczyć się radzić sobie z tym problemem. W ramach terapii organizowane są spotkania grupowe oraz indywidualne konsultacje psychologiczne.